BIZNES Ochrona środowiska

Wszyscy "TworzyMy atmosferę"!

Wszyscy "TworzyMy atmosferę"!
Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza – to główne przesłanie rozpoczynającej się kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo

Data publikacji: 2015-09-09
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Wszyscy "TworzyMy atmosferę"!
Kategoria: BIZNES, Ochrona środowiska

Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza – to główne przesłanie rozpoczynającej się kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Wszyscy "TworzyMy atmosferę"! BIZNES, Ochrona środowiska - Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza – to główne przesłanie rozpoczynającej się kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza – to główne przesłanie rozpoczynającej się kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska. Jej celem jest zachęcenie mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza.

Od 9 września w głównych stacjach telewizyjnych będą emitowane spoty kampanii „TworzyMY atmosferę”. Mają one uświadomić odbiorcom, jaki wpływ ich indywidualne wybory mają na jakość powietrza, a co za tym idzie – na stan zdrowia i komfort życia ich samych, a także najbliższych członków rodziny. Wbrew obiegowym opiniom za przekroczone normy dotyczące jakości powietrza
w naszym kraju odpowiadają przede wszystkim domowe instalacje grzewcze i transport samochodowy, a nie przemysł.

Kampania pokazuje, że dla poprawy stanu powietrza znaczenie mają nawet drobne decyzje – kupno węgla o odpowiednich parametrach, dbanie o sprawność domowego kotła grzewczego, zaprzestanie palenia śmieci czy rezygnacja z używania samochodu, gdy można skorzystać z transportu publicznego lub roweru. Ma też uświadomić, że większość działań ograniczających emisję zanieczyszczeń nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Przeciwnie – w dłuższej perspektywie może przełożyć się na istotne oszczędności w domowym budżecie. Założeniem kampanii jest więc mówienie o ochronie powietrza
w sposób pozytywny – pokazywanie dobrych praktyk, budowanie poczucia sprawczości
i współodpowiedzialności – mówi Marcin Korolec, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej.

Potrzebę przeprowadzenia kampanii potwierdzają badania opinii publicznej. Wyniki sondażu zrealizowanego w sierpniu 2015 r. dla Ministerstwa Środowiska pokazują, że choć Polacy zdają sobie sprawę ze znaczenia jakości powietrza dla komfortu ich życia, to ponad 80 proc. z nich uważa,
że problem zanieczyszczenia powietrza nie dotyczy miejsca, w który mieszkają. Jak pokazują dane pochodzące z monitoringu jakości powietrza w Polsce, jest to fałszywe przekonanie. Dlatego kampania oprócz zachęcania do zmiany codziennych zachowań, informuje też o skali zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach zdrowotnych.

A to już wiesz?  OPRAWY SPÓŁKI ES-SYSTEM WYRÓŻNIONE GODŁEM E-JAKOŚĆ – ODKRYCIE ROKU

Kontekst kampanii

Kampania wdraża zalecenia Krajowego Programu Ochrony Powietrza – dokumentu ogłoszonego dziś przez Ministra Środowiska Macieja Grabowskiego. Określa on działania na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym niezbędne do tego, by jakość powietrza w Polsce uległa poprawie. Oprócz działań edukacyjno-informacyjnych, takich jak kampania „TworzyMY atmosferę”, program wskazuje też m.in. na konieczność wprowadzenia zmian w prawie. Więcej o programie można przeczytać
na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Zaplanowane działania

Oprócz spotów telewizyjnych i radiowych, które pojawią się w październiku, w ramach kampanii będą realizowane m.in. następujące działania: emisja reklam w internecie, działania na portalach społecznościowych i w blogosferze oraz na stronie internetowej kampanii. W Gliwicach, Poznaniu, Sosnowcu, Sopocie i Warszawie odbędą się wydarzenia w przestrzeni miejskiej, na które złożą się happeningi i realizowane w formule rodzinnego pikniku spotkania informacyjno-edukacyjne. Ponadto w Warszawie będą przeprowadzone badania spirometryczne (pomiar sprawności układu oddechowego) wśród uczestników i kibiców 37. PZU Maratonu Warszawskiego. Kampania będzie realizowana do końca listopada.

Kampania została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Działania mające na celu zbudowanie świadomości wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie wspiera Ministerstwo Zdrowia.

 

Zobacz spoty telewizyjne: https://www.youtube.com/playlist?list=PLrWAtxHx4r7renEP6oY6KwjpfgddNtk1b

Odwiedź stronę kampanii „TworzyMY atmosferę”: www.tworzymyatmosfere.pl

Dowiedz się więcej o Krajowym Programie Ochrony Powietrza:  www.mos.gov.pl

 

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Pliszczyńska,

rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska

tel. (+48 22) 36 92 722

Mail: [email protected]ov.pl

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Wszyscy "TworzyMy atmosferę"! BIZNES, Ochrona środowiska - Możemy wspólnie zmienić jakość otaczającego nas powietrza – to główne przesłanie rozpoczynającej się kampanii „TworzyMY atmosferę” zorganizowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Hashtagi: #BIZNES #Ochrona środowiska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy