BIZNES Ochrona środowiska

Nowy raport CSR Kompanii Piwowarskiej

Nowy raport CSR Kompanii Piwowarskiej
Dotarcie z przekazami na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do blisko 5 mln osób, najniższy poziom zużycia wody w branży, 99% odpadów poddanych odzyskowi oraz 1 mln zł przeznaczonych na projekty lokalne, to tylko niektóre działania Kompanii

Data publikacji: 2019-08-20
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Nowy raport CSR Kompanii Piwowarskiej
Kategoria: BIZNES, Ochrona środowiska

Dotarcie z przekazami na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do blisko 5 mln osób, najniższy poziom zużycia wody w branży, 99% odpadów poddanych odzyskowi oraz 1 mln zł przeznaczonych na projekty lokalne, to tylko niektóre działania Kompanii Piwowarskiej.

Nowy raport CSR Kompanii Piwowarskiej BIZNES, Ochrona środowiska - Dotarcie z przekazami na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do blisko 5 mln osób, najniższy poziom zużycia wody w branży, 99% odpadów poddanych odzyskowi oraz 1 mln zł przeznaczonych na projekty lokalne, to tylko niektóre działania Kompanii Piwowarskiej.

Dotarcie z przekazami na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do blisko 5 mln osób, najniższy poziom zużycia wody w branży, 99% odpadów poddanych odzyskowi oraz 1 mln zł przeznaczonych na projekty lokalne, to tylko niektóre działania Kompanii Piwowarskiej, które firma prezentuje w swoim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za 2018 r.

11. edycja Raportu Zrównoważonego Rozwoju Kompanii Piwowarskiej to okazja do podsumowania działań na rzecz zrównoważonego rozwoju lidera branży piwowarskiej w Polsce. Tym razem KP odnosi swoje działania do celów zrównoważonego rozwoju ONZ, przyjętych w 2015 r, wskazując konkretne zadania, do realizacji których przyczynia się jej aktywność.

– W tym raporcie punktem wyjścia do przedstawienia naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju były cele ONZ, a nie – jak wcześniej – nasza strategia. Mamy świadomość, że zrównoważony rozwój wymaga podjęcia wspólnego wysiłku i spójnych działań w wielu obszarach, w tym: w zakresie zdrowia publicznego, wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Celem nadrzędnym jest budowanie lepszego świata i ONZ w 2015 r. wskazała, również nam, jak powinniśmy to robić – komentuje Grzegorz Adamski, kierownik ds. public affairs i zrównoważonego rozwoju w Kompanii Piwowarskiej.

Raport CSR za 2018 r. pokazuje wkład firmy w realizowanie 13-tu spośród 17-tu celów zrównoważonego rozwoju ONZ. Strategia zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej skupiona jest na 3 obszarach, tj. produkty i zdrowie; ludzie i społeczeństwo; środowisko naturalne. W ich ramach firma realizuje m.in. programy na rzecz odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, dba o społeczności lokalne oraz zapewnia świetne warunki pracy i rozwoju swoim pracownikom, oszczędza wodę, energię i zapewnia niemal 100% recyklingu swoich odpadów i produktów ubocznych.

A to już wiesz?  Promocja STOP SMOG STIEBEL ELTRON

Przedstawione poniżej wybrane przykłady z raportu, obrazują realne efekty prowadzonych działań przez firmę, w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju (Agenda 2030).

Kompania Piwowarska od wielu lat stara się zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym ze spożywaniem alkoholu i wypadkami drogowymi. Te działania są zbieżne z dwoma z zadań określonych w celu zrównoważonego rozwoju ONZ dotyczącym zdrowia (SDG 3.). W ubiegłym roku aż 273 tys. osób zostało zaangażowanych w programy odpowiedzialnościowe realizowane przez Kompanię Piwowarską, m.in. Sprawdź Promile, w ramach którego 85 tys. osób przebadało się alkomatami. Firma rozwinęła również segment piw bezalkoholowych – wzrost sprzedaży piw tego rodzaju, będących m.in. dobrą alternatywą dla osób, które nie chcą lub nie powinny spożywać alkoholu, wyniósł ponad 85%.

Kompania Piwowarska realizuje również zadanie dotyczące zwiększania liczby dorosłych posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które jest częścią celu 4. ONZ odnoszącego się do dobrej jakości edukacji.  Wszyscy pracownicy Kompanii Piwowarskiej przechodzą różnego rodzaju szkolenia podnoszące ich kwalifikacje – w ubiegłym roku każdy z nich spędził w salach szkoleniowych średnio 3,7 dnia pracy.

W zakresie celu 5. ONZ dotyczącego równości, lider branży piwowarskiej w Polsce nie ustaje w dążeniach do wyeliminowania dyskryminacji wobec kobiet i zapewnienia im równych szans w pełnieniu funkcji przywódczych. Firma należy do grona 14 firm, które w 2012 r. jako pierwsze w Polsce podpisały Kartę Różnorodności. Efekt tych działań to m.in. 32,2% kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w tzw. męskiej branży, a różnica w wynagrodzeniach obu płci w Kompanii Piwowarskiej zawiera się w granicach od +2% do -3%, co w praktyce oznacza, że płace kobiet i mężczyzn w KP są równe.  

Cel 11, w którym jest mowa o zrównoważonych miastach i społecznościach – w jego ramach Kompania Piwowarska od kilku lat realizuje programy dla wspólnot lokalnych. Flagowym projektem firmy jest LECHSTARTER, marki Lech. W 2018 r. w ramach tej inicjatywy firma przeznaczyła aż 1 mln zł na projekty zgłoszone przez społeczności lokalne.

A to już wiesz?  Tesco Polska w swojej akcji uczy niemarnowania żywości!

Cel 6. ONZ, związany jest z dążeniem do zapewniania dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Efektem ubiegłorocznych działań Kompanii Piwowarskiej jest najlepszy w branży wynik w zakresie zużycia wody do produkcji piwa – 2,64 hl wody na 1 hl piwa. Ten wynik stawia firmę wśród liderów oszczędzania wody nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Kompania Piwowarska utrzymuje również niski poziom emisji CO2 e/hl piwa (6,63 kg) pomimo zwiększenia poziomu produkcji piwa w swoich browarach. Firma w pełni monitoruje też ilość i parametry wytwarzanych ścieków oraz bezwzględnie przestrzega zasad ich oczyszczania przed wprowadzeniem do środowiska.

Kompania Piwowarska chce istotnie obniżyć poziom wytwarzania odpadów poprzez zapobieganie, redukcję, recykling i ponowne użycie. W zakresie celu 12. ONZ poświęconego odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji firma poddała niemal wszystkie wytworzone w jej browarach produkty uboczne i odpady procesowi recyklingu (99,65%). Na masową skalę korzysta z opakowań zwrotnych, w butelkach tego rodzaju sprzedała w ub. roku 46% swojego piwa. 

Raporty Zrównoważonego Rozwoju Kompania Piwowarska publikuje od 2009 r. Obecny został opracowany na podstawie międzynarodowego standardu raportowania Global Reporting Initiative w wersji GRI Standards 2016 (poziom Core) i obejmuje cały rok kalendarzowy, tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. W sprawozdaniu znajdują się również takie informacje jak wpływ działalności firmy na gospodarkę kraju w kluczowych obszarach, takich jak np. rynek pracy czy dochody do budżetu państwa. 

Pełna wersja raportu jest dostępna pod adresem:

https://www.kp.pl/files/Kompania-Piwowarska-Raport-zrownowazonego-rozwoju-za-2018.pdf

Zapraszamy do lektury!

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Nowy raport CSR Kompanii Piwowarskiej BIZNES, Ochrona środowiska - Dotarcie z przekazami na temat odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu do blisko 5 mln osób, najniższy poziom zużycia wody w branży, 99% odpadów poddanych odzyskowi oraz 1 mln zł przeznaczonych na projekty lokalne, to tylko niektóre działania Kompanii Piwowarskiej.
Hashtagi: #BIZNES #Ochrona środowiska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy