BIZNES Ochrona środowiska

L`Oréal na rzecz środowiska naturalnego

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Mając na uwadze zagrożenia środowiskowe, L`Oréal koncentruje swoje działania wokół bardziej ekologicznego modelu rozwoju

Data publikacji: 2020-04-22
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: L`Oréal na rzecz środowiska naturalnego
Kategoria: BIZNES, Ochrona środowiska

22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Mając na uwadze zagrożenia środowiskowe, L`Oréal koncentruje swoje działania wokół bardziej ekologicznego modelu rozwoju gospodarczego.

L`Oréal na rzecz środowiska naturalnego BIZNES, Ochrona środowiska - 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Mając na uwadze zagrożenia środowiskowe, L`Oréal koncentruje swoje działania wokół bardziej ekologicznego modelu rozwoju gospodarczego.

22. kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Tego dnia uwaga społeczeństwa skupiona jest na problemach związanych ze zmianami klimatu oraz trosce o naturę. Mając na uwadze zagrożenia środowiskowe, L`Oréal koncentruje swoje działania wokół bardziej ekologicznego modelu rozwoju gospodarczego. Wśród nich warto wymienić te realizowane w Polsce przez L’Oréal Warsaw Plant na rzecz przeciwdziałania suszy i wsparcia bioróżnorodności.

Zmniejszanie śladu węglowego

76 proc. Polaków nigdy nie słyszało o śladzie węglowym jakiegokolwiek produktu – wynika z badań ARC Rynek i Opinia[1]. Światowy Dzień Ziemi jest doskonałą okazją do przypomnienia, że każdy z nas pozostawia po sobie ślad węglowy, dlatego warto edukować, jak być świadomym konsumentem i wybierać rozwiązania przyjazne środowisku. To także dobry moment do promowania postaw proekologicznych oraz edukacji na temat nieodwracalnych zmian klimatu. Tematem tegorocznych, pięćdziesiątych obchodów Dnia Ziemi są działania na rzecz klimatu. Z analiz cyklu życia produktów L’Oréal wynika, że średnio 50% śladu środowiskowego produktu jest związane z jego opakowaniem. M.in. dlatego L`Oréal zobowiązał się do poprawy ekologicznego i społecznego profilu 100 proc. swoich produktów i od ponad 10 lat realizuje politykę optymalizacji w tym zakresie.  W tym celu koncern aktywnie promuje recykling opakowań oraz stosowanie materiałów odnawialnych, jak tworzywa sztuczne pochodzenia biologicznego. Do 2025 r. 100 proc. opakowań będzie można ponownie wykorzystać, napełnić, naładować i poddać recyklingowi lub kompostowaniu.

– Aktywność ludzka nie może konkurować z siłami planety i kwestionować bezpieczeństwa przestrzeni życiowej człowieka. Jesteśmy przekonani, że firmy muszą szybko przestawić się na sposób działania mieszczący się w granicach stawianych przez planetę i zadbać o synergię systemów społeczno-ekonomicznych i środowiska. W kwestii klimatu i środowiska naturalnego musimy wszyscy stanąć na wysokości zadania i zrobić to, co trzeba, a nie to, co jest łatwe – uważa Alexandra Palt, CSR & sustainability director Grupy L'Oréal.

– Wyzwania środowiskowe i społeczne, z którymi musimy się aktualnie mierzyć powinny zajmować priorytetowe miejsce w modelach biznesowych firm na całym świecie. Jestem przekonany, że przemyślane i konsekwentnie realizowane działania pozwolą odnieść sukces nie tylko na poziomie biznesowym, ale przede wszystkim w walce z negatywnymi konsekwencjami kryzysu klimatycznego. Realizacja programu „Sharing Beauty With All”[2], który szeroko odpowiada na aktualne potrzeby i wyzwania środowiskowe, od lat pozwala nam prowadzić działania zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że nasza działalność w Polsce ma znaczący wpływ na osiągane w tym obszarze wyniki na poziomie globalnym – podkreśla Niels Westerbye Juhl, General Country Manager, L`Oréal Polska i Kraje Bałtyckie.

Przeciwdziałanie suszy

Niski stan wód, suche pola oraz zagrożenie pożarowe w lasach to coraz częstszy widok na naszej planecie. To wszystko świadczy o kurczących się zasobach wodnych, także w Polsce. Po kolejnej zimie, praktycznie bez śniegu i przy braku znaczących opadów deszczu, wizja suszy wydaje się nieunikniona. Zmiany klimatu i olbrzymie zapotrzebowanie na wodę w przemyśle, rolnictwie i gospodarstwach domowych powodują, że coraz częściej, mamy do czynienia z lokalnymi niedoborami wody. M.in. w celu przeciwdziałania takim skutkom, L’Oréal Warsaw Plant uruchomił Stację Recyklingu Wody. To krok w kierunki koncepcji „suchej fabryki”, który pozwala na oczyszczanie ścieków i odzyskiwanie wody o wysokim standardzie, którą można ponownie wykorzystać w procesach około produkcyjnych. Uruchomienie projektu przyczyniło się do zredukowania zużycia wody o 40 proc. w porównaniu z rokiem 2005, przy jednoczesnym wzroście produkcji o 220%. To także jeden z elementów realizacji koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego.

W trosce o bioróżnorodność

W globalnej strategii zrównoważonego rozwoju L`Oréal ważne miejsce zajmuje troska o najbliższe środowisko naturalne. W roku 2019 L`Oréal Warsaw Plant we współpracy z Fundacją ClearWing na rzecz Bioróżnorodności przeprowadziła inwentaryzację bioróżnorodności na terenie swojej działalności w Kaniach. Fabryka mieści się w otulinie obszaru Natura 2000, dlatego inicjatywa miała na celu dokładne zapoznanie się z organizmami fauny i flory, które żyją w jej pobliżu. Informacje pozyskane podczas badań pozwolą L`Oréal na opracowanie działań pro środowiskowych skierowanych do najbliższego otoczenia. Przykładem istniejących od kilku lat rozwiązań służących ochronie żyjących gatunków są specjalne otwory w płocie dla swobodnej wędrówki m.in. płazów. Poza tym koncern regularnie angażuje się w budowanie świadomości ekologicznej wśród swoich pracowników i społeczności lokalnej. W firmie od lat organizowane są warsztaty, podczas których omawiane są zagadnienia poświęcone tematyce środowiskowej. L`Oréal we współpracy z Gminą Brwinów regularnie podejmuje działania edukacyjne skierowane także do najmłodszych. W ramach eko lekcji, w szkołach dzieci pracowników fabryki organizowane są zajęcia poświęcone tematyce ekologii. W roku 2019 odbyło się 22 eko lekcje dla 425 dzieci w szkołach, a także 4 dni otwarte, w których wzięło udział 34 dzieci i 17 dorosłych.

„Dni Ziemi” w L`Oréal

Od kilu lat z okazji Dnia Ziemi wolontariusze z L’Oréal Warsaw Plant we współpracy z pracownikami Gminy Brwinów dbają o tereny zielone. Sadzą drzewa, krzewy, kwiaty lub zajmują się pielęgnacją terenu zielonego na wskazanym terenie. Dodatkowo co roku z tej okazji, a także na jesieni w ramach akcji sprzątania świata, wśród pracowników fabryki wspólnie z firmą recyklingową prowadzona jest zbiórka elektro-odpadów. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny pracownicy dostają sadzonki kwiatów. W tym roku zadecydowano o przekazaniu produktów na cele charytatywne. Za każdy kilogram zebranych elektro-odpadów firma przeznaczy produkty tej samej wartości wagowej dla domu opieki społecznej.

Działania na rzecz klimatu

Od 2013 roku Grupa L’Oréal sukcesywnie realizuje cele zrównoważonego rozwoju, które zostały zawarte w globalnym programie „Sharing Beauty With All”. Dzięki temu ograniczono m.in. emisję CO2, zużycie wody i energii. Pod koniec czerwca br. firma podsumuje rezultaty dotychczasowych działań oraz przedstawi kolejne ambitne zobowiązania na rok 2030 w kierunku wyeliminowania negatywnego wpływu na środowisko. 14 kwietnia dyrektor generalny Grupy, Jean-Paul Agon, wraz z innymi liderami biznesu, decydentami, związkami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i zespołami doradców dołączył do Green Recovery Alliance – sojuszu na rzecz ekologicznej naprawy gospodarczej. Jest to ogólnoeuropejskie wezwanie do opracowania i wdrożenia pokryzysowych planów naprawczych, które w centrum europejskiej polityki gospodarczej mają postawić przeciwdziałanie zmianie klimatu i ochronę bioróżnorodności. L’Oréal Polska realizuje działania na rzecz naszej planety w ramach SBWA, m.in. angażując się w różnego rodzaju partnerstwa, np. Program Water Management, który w Polsce koordynowany jest przez Global Compact Network Poland czy inicjatywę SDGs Razem dla Środowiska[3], która ma na celu walkę o przyjazny klimat i realizację celów zrównoważonego rozwoju.

Za dotychczasowe działania w obszarze zrównoważonego rozwoju Grupa L’Oréal została wyróżniona m.in. w rankingu międzynarodowej organizacji non-profit – Carbon Disclosure Project. Spośród  8400 ocenianych przedsiębiorstw L’Oréal był jedną z sześciu, które w tym roku uzyskały ocenę ‘A’ we wszystkich trzech kategoriach. Jest też jedyną firmą, która zdobyła potrójną ocenę ‘A’ przez cztery lata z rzędu. W ocenie uwzględnione zostały działania Grupy L’Oréal na rzecz redukcji emisji związków węgla, przeciwdziałania wylesianiu w łańcuchu dostaw i poprawy zarządzania zasobami wodnymi oraz jej wysiłki, by stać się wzorem nowej zrównoważonej gospodarki. Za wdrażanie idei zrównoważonej produkcji i realizacji koncepcji „dry factory”, w tym budowy Stacji Oczyszczania Wody L’Oréal Polska została wyróżniona w 8. Edycji Listków CSR Polityki, w której otrzymała także Biały Listek CSR. Oprócz tego, jako jedyna firma z branży kosmetycznej, pojawiła się w VII Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce.

 

[1] Raport ARC Rynek i opinia, dostęp online (15.04.2020): https://arc.com.pl/Co-trzeci-Polak-nie-segreguje-smieci-blog-pol-1570694261.html

[2] „Sharing Beauty with All”(SBWA) – globalny program zrównoważonego rozwoju zainicjowany w roku 2013, w Polsce pod nazwą „Dzielenie się Pięknem ze Wszystkimi”

[3] Partnerstwo powołane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Więcej na: www.gridw.pl/partnerstwo

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
L`Oréal na rzecz środowiska naturalnego BIZNES, Ochrona środowiska - 22 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Mając na uwadze zagrożenia środowiskowe, L`Oréal koncentruje swoje działania wokół bardziej ekologicznego modelu rozwoju gospodarczego.
Hashtagi: #BIZNES #Ochrona środowiska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy