BIZNES Energetyka

Libra Capital S.A. – kolejna inwestycja

Zarządzana przez Artura Staykova, notowana na GPW, spółka Libra Capital w dniu 26 03. 2013r. nabyła kolejny projekt budowy farm wiatrowych i

Data publikacji: 2013-04-08
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Libra Capital S.A. – kolejna inwestycja
Kategoria: BIZNES, Energetyka

Zarządzana przez Artura Staykova, notowana na GPW, spółka Libra Capital w dniu 26 03. 2013r. nabyła kolejny projekt budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Libra Capital S.A. - kolejna inwestycja BIZNES, Energetyka - Zarządzana przez Artura Staykova, notowana na GPW, spółka Libra Capital w dniu 26 03. 2013r. nabyła kolejny projekt budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Kolejna inwestycja Libra Capital S.A. – konsekwentna realizacja przyjętej strategii

Zarządzana przez Artura Staykova, notowana na GPW, spółka Libra Capital w dniu 26 marca 2013 roku nabyła kolejny projekt budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Umowa została zawarta z Markova Mogila Wind Farm Limited z siedzibą w Nikozji. Spółka Libra Capital nabyła 5.100 akcji, reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego spółki New Vision Management EAD z siedzibą w Sofii.

„Przyjęta przez spółkę Libra Capital strategia rozwoju zakłada sukcesywną rozbudowę portfela inwestycyjnego w zakresie odnawialnych źródeł energii. Podpisana umowa jest działaniem wdrażającym w życie wcześniejsze założenia Zarządu. Ekonomicznym celem nabycia udziałów spółki New Vision Management EAD było pozyskanie praw do projektów przez nią realizowanych w obszarze wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności projektu Markova Mogila” – powiedział Artur Staykov, prezes Zarządu Libra Capital S.A.

Markova Mogila to projekt budowy parku wiatrowego o mocy do 60 megawatów i parku solarowego o mocy do 5 megawatów na terenie Bułgarii.

Umowa zawarta z Markova Mogila Wind Farm Limited jest kolejną akwizycją spółki Libra Capital. Transakcja o wartości 14,85 mln zł., została realizowana ze środków własnych Spółki, ma charakter inwestycji długoterminowej i jest zgodna z przyjętą strategią rozwoju działalności w branży odnawialnych źródeł energii (OZE). Projekty te charakteryzują się dużym potencjałem wzrostu ze względu na wytyczne zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej, według których do roku 2020 udział „zielonej energii” w ogólnym bilansie energetycznym poszczególnych państw członkowskich powinien wynosić 20 %.

Wcześniejsze aktywności spółki w obszarze OZE to nabycie 100 proc. udziałów bułgarskiej spółki Geotherm Energy EOOD posiadającej udział w działającej instalacji solarnej o mocy 9,66MW oraz projektach farm wiatrowych o planowanej mocy do 270 MW, a także podpisanie listu intencyjnego z funduszem inwestycyjnym DEVOLUTION EOOD, specjalizującym się w inwestycjach w branży OZE. Celem Zarządu jest osiągnięcie znaczącej pozycji w branży oraz sukcesywny wzrost wartości Spółki.

A to już wiesz?  Dobre perspektywy dla rynku cementu w Europie Wschodniej

 

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Libra Capital S.A. - kolejna inwestycja BIZNES, Energetyka - Zarządzana przez Artura Staykova, notowana na GPW, spółka Libra Capital w dniu 26 03. 2013r. nabyła kolejny projekt budowy farm wiatrowych i fotowoltaicznych.
Hashtagi: #BIZNES #Energetyka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy