BIZNES Energetyka

INTER RAO Lietuva wypłaci 0,70 euro dywidendy na akcję

INTER RAO Lietuva wypłaci 0,70 euro dywidendy na akcję
Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r. w łącznej wysokości 14,0 mln euro, czyli 0,70 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 12 maja, a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 18 maja

Data publikacji: 2020-04-27
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: INTER RAO Lietuva wypłaci 0,70 euro dywidendy na akcję
Kategoria: BIZNES, Energetyka

Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r. w łącznej wysokości 14,0 mln euro, czyli 0,70 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 12 maja, a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 18 maja br.

INTER RAO Lietuva wypłaci 0,70 euro dywidendy na akcję BIZNES, Energetyka - Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r. w łącznej wysokości 14,0 mln euro, czyli 0,70 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 12 maja, a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 18 maja br.

Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r. w łącznej wysokości 14,0 mln euro, czyli 0,70 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 12 maja, a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 18 maja br.

Decyzja Walnego Zgromadzenia jest zgodna z propozycją Zarządu i oznacza, że praktycznie cały jednostkowy zysk netto spółki AB INTER RAO Lietuva za 2019 r. zostanie przeznaczony na wypłatę dywidendy. Jednocześnie kwota wypłacanej dywidendy odpowiada niemal 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy INTER RAO Lietuva za ubiegły rok, który wyniósł 17,65 mln euro.

– INTER RAO Lietuva potwierdza status stabilnej spółki dywidendowej. Już siódmy rok z rzędu wypłacamy dywidendę w wysokości odpowiadającej niemal całemu zyskowi netto. Pod względem wyników finansowych, rok 2019 był drugim najlepszym rokiem dla INTER RAO Lietuva odkąd Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego też wypłata dywidendy za ostatni rok będzie również drugą pod względem wysokości w naszej historii. Zamierzamy kontynuować politykę regularnego dzielenia się zyskami z akcjonariuszami w nadchodzących latach, chyba że pojawią się znaczące i atrakcyjne okazje inwestycyjne – powiedział Giedrius Balčiūnas, dyrektor generalny AB INTER RAO Lietuva.

INTER RAO Lietuva to czołowa grupa działająca na rynku energii elektrycznej w krajach bałtyckich i jeden z największych niezależnych dostawców energii elektrycznej na Litwie. Spółka handluje energią elektryczną na wiodącej europejskiej giełdzie energii Nord Pool, jest właścicielem jednej z największych farm wiatrowych na Litwie oraz dostarcza energię elektryczną największym przedsiębiorstwom w regionie bałtyckim na podstawie umów bilateralnych. Grupa rozszerza swoją działalność w Polsce, na Łotwie i w Estonii.

A to już wiesz?  Warszawskie Dni Energii

Na początku 2014 r. spółka zależna INTER RAO Lietuva – IRL Polska Sp. z o.o. – uzyskała licencję na obrót energią elektryczną w Polsce, a w maju 2014 r. rozpoczęła handel energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii.

INTER RAO Lietuva aktywnie uczestniczy również w detalicznym rynku energii – jest jednym z najwięszych niezależnych dostawców na Litwie i coraz silniejszym graczem na Łotwie oraz w Estonii. Grupa rozpoczęła zaopatrywanie w energię elektryczną odbiorców końcowych na Łotwie w pierwszej połowie 2012 r., po czym na Litwie w lipcu 2012 r., a w Estonii od 2013 r.

Od grudnia 2012 r. akcje INTER RAO Lietuva notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
INTER RAO Lietuva wypłaci 0,70 euro dywidendy na akcję BIZNES, Energetyka - Akcjonariusze AB INTER RAO Lietuva zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 r. w łącznej wysokości 14,0 mln euro, czyli 0,70 euro na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 12 maja, a wypłata dywidendy akcjonariuszom nastąpi 18 maja br.
Hashtagi: #BIZNES #Energetyka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy