BIZNES Ochrona środowiska

Firma Tetra Pak nagrodzona za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym

Tetra Pak została po raz czwarty doceniona za wyróżniające się działania prowadzone na rzecz klimatu oraz za pozyskiwanie zasobów ze zrównoważonych

Data publikacji: 2020-02-20
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Firma Tetra Pak nagrodzona za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym
Kategoria: BIZNES, Ochrona środowiska

Tetra Pak została po raz czwarty doceniona za wyróżniające się działania prowadzone na rzecz klimatu oraz za pozyskiwanie zasobów ze zrównoważonych źródeł.

Firma Tetra Pak nagrodzona za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym BIZNES, Ochrona środowiska - Tetra Pak została po raz czwarty doceniona za wyróżniające się działania prowadzone na rzecz klimatu oraz za pozyskiwanie zasobów ze zrównoważonych źródeł.

Tetra Pak została po raz czwarty doceniona za wyróżniające się działania prowadzone na rzecz klimatu oraz za pozyskiwanie zasobów ze zrównoważonych źródeł. Na bazie raportów przesyłanych w 2019 roku, firma zapewniła sobie podwójne miejsce na prestiżowej liście A prowadzonej przez międzynarodową organizację non-profit CDP, która działa na rzecz środowiska naturalnego.

Tetra Pak jest jedną ze 179 firm docenionych za swoją działalność na rzecz zmniejszenia poziomu emisji dwutlenku węgla, minimalizacji ryzyka zmian klimatu oraz dążenia do dekarbonizacji gospodarki. To także jedna z ośmiu firm działających na rzecz zapobiegania deforestacji (uszczuplenia zasobów leśnych) dokonywanej przez firmy z łańcucha dostaw – wszystko to dzięki pozyskiwaniu kluczowych zasobów ze zrównoważonych, certyfikowanych źródeł.

Jedynie 2% z firm, które wzięły udział w procesie raportowania w roku 2019, otrzymało ocenę A za swoje działania na rzecz klimatu. Oznacza to, że Tetra Pak znalazła się w niewielkiej grupie firm wyróżnionych spośród tysięcy innych.

Proces oceny działań dokonywany przez organizację CDP bazujący na danych przedstawianych przez partycypujące firmy jest szeroko uznawany za proces o najwyższym standardzie przejrzystości działań podejmowanych przez biznes na rzecz środowiska. W roku 2019 ponad 525 inwestorów o łącznych aktywach przekraczających 96 trylionów dolarów oraz 125 największych nabywców, których wspólne wydatki wynoszą 3,6 tryliona dolarów zażądało od swoich dostawców udostępnienia poprzez platformę CDP danych dotyczących ich wpływu na środowisko i związanych z tym ryzyk oraz szans. Powyższe dane ujawniło ponad 8 400 firm.

Podczas dokonywania oceny organizacja CDP wykorzystuje precyzyjną i niezależną metodologię. Przyznawane są oceny od A do D. Zależą one od kompletności udostępnianych danych, od świadomości i sposobu zarządzania ryzykiem środowiskowym oraz od przedstawienia przykładów stosowania najlepszych praktyk związanych z przywództwem środowiskowym, takich jak ustalanie ambitnych i znaczących celów. Jeśli chodzi o część związaną z wylesianiem, punktacja CDP bazuje na czterech zasobach najczęściej powiązanych z deforestacją. Są to drewno, bydło, soja oraz olej palmowy. Aby znaleźć się na liście A w tej kategorii, firma musi uzyskać ocenę A za działania na rzecz przynajmniej jednego z wymienionych zasobów.

Hasło „Tetra Pak chroni to, co dobre” definiuje i kształtuje nasze działania, a zrównoważony rozwój jest integralną częścią podejmowanych przez nas decyzji biznesowych – powiedziała Kinga Sieradzon – Dyrektor Generalna Tetra Pak na rynkach polskim, czeskim, słowackim i węgierskim – W ostatnich latach krajobraz ekologiczny znacznie się zmienił, a skala wyzwań, jakie przed nami stoją, wymaga radykalnych zmian w sposobie myślenia. Chcąc wesprzeć ten nowy sposób postrzegania, zapoczątkowaliśmy inicjatywę „Planet Positive”, zachęcającą do szerszego spojrzenia na kwestie ekologiczne. Dbamy, aby całkowicie wykorzystywać potencjał naszej firmy w tym aspekcie. W pełni rozumiemy, jakie namacalne korzyści może przynieść naszej firmie transparentność w kwestii sposobu prowadzenia działań biznesowych. Pomaga nam ona między innymi mierzyć i poprawiać efektywność całego łańcucha wartości. Cztery lata na liście A prowadzonej przez CDP to wynik bezustannej pracy prowadzonej w kierunku zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, intensyfikacji działań zapobiegających deforestacji oraz odpowiedzialnego pozyskiwania surowców.

Gratuluję wszystkim firmom, które w tym roku znalazły się na liście A CDP, wspaniałych wyników w obszarze działań na rzecz środowiska naturalnego oraz przejrzystości – powiedział Paul Simpson – CEO CDP – Skala ryzyka biznesowego w obliczu zmieniającego się klimatu, wylesiania, jak również problemów związanych z dostępnością wody jest ogromna. Ogromne są również możliwości przeciwstawienia się tym palącym kwestiom. Jasne jest, że sektor firm prywatnych ma znaczną rolę do odegrania w tych trudnych czasach. Firmy z listy A przodują na rynku pod względem zrównoważonego rozwoju, niwelowania ryzyka środowiskowego, ale również przygotowywania gruntu pod własny wspaniały rozwój w przyszłej gospodarczej rzeczywistości.

 

W ramach dbałości o środowisko firma Tetra Pak prowadzi obecnie kampanię Planet Positive, poprzez którą informuje o swoim zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, przedstawia związany z tym plan działań firmy oraz swoje główne postulaty (eliminację marnotrawienia żywności, konieczność prowadzenia gospodarki w obiegu zamkniętym, stosowania surowców odnawialnych oraz zwiększania poziomu recyclingu).

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Firma Tetra Pak nagrodzona za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym BIZNES, Ochrona środowiska - Tetra Pak została po raz czwarty doceniona za wyróżniające się działania prowadzone na rzecz klimatu oraz za pozyskiwanie zasobów ze zrównoważonych źródeł.
Hashtagi: #BIZNES #Ochrona środowiska

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy