BIZNES Energetyka

ENERIS: ekologiczne prąd i ciepło popłyną w Siemiatyczach

Bezpieczeństwo energetyczne, prąd i ciepło wytwarzane lokalnie z OZE oraz czyste powietrze to cele tworzonego w Siemiatyczach Klastra Energii. Liderem Klastra jest Gmina Miasto Siemiatycze, a jego koordynatorem spółka wchodząca w skład Grupy

Data publikacji: 2017-10-11
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: ENERIS: ekologiczne prąd i ciepło popłyną w Siemiatyczach
Kategoria: BIZNES, Energetyka

Bezpieczeństwo energetyczne, prąd i ciepło wytwarzane lokalnie z OZE oraz czyste powietrze to cele tworzonego w Siemiatyczach Klastra Energii. Liderem Klastra jest Gmina Miasto Siemiatycze, a jego koordynatorem spółka wchodząca w skład Grupy ENERIS.

ENERIS: ekologiczne prąd i ciepło popłyną w Siemiatyczach BIZNES, Energetyka - Bezpieczeństwo energetyczne, prąd i ciepło wytwarzane lokalnie z OZE oraz czyste powietrze to cele tworzonego w Siemiatyczach Klastra Energii. Liderem Klastra jest Gmina Miasto Siemiatycze, a jego koordynatorem spółka wchodząca w skład Grupy ENERIS.

Bezpieczeństwo energetyczne, prąd i ciepło wytwarzane lokalnie z odnawialnych źródeł energii oraz czyste powietrze to cele tworzonego w Siemiatyczach pierwszego w tej części Podlasia Klastra Energii. Już wkrótce mieszkańcy odczują efekty inwestycji w jakości powietrza oraz w poprawie efektywności energetycznej. Liderem Klastra jest Gmina Miasto Siemiatycze, a jego koordynatorem ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o., spółka wchodząca w skład Grupy ENERIS.

Zielona energia w Siemiatyczach

We wtorek 26 września w Urzędzie Miasta Siemiatycze Burmistrz Piotr Siniakowicz oraz przedstawiciele członków—założycieli Siemiatyckiego Klastra Energii, podpisali porozumienie o współpracy. Impulsem do stworzenia SKE jest projekt Ekologicznej Elektrociepłowni. Oznacza to, że obecnie funkcjonujące w centrum miasta wyeksploatowane kotły gazowe i węglowe zostaną zastąpione jednym, wydajnym i czystym źródłem zasilanym biomasą pochodzenia leśnego, zlokalizowanym na obrzeżach miasta. W efekcie do domów mieszkańców popłynie energia cieplna wytwarzana w nowoczesnej instalacji o minimalnych emisjach (redukcja do 90%). Spodziewana poprawa jakości powietrza w Siemiatyczach, w tym likwidacja szkodliwych pyłów nastąpią wraz z uruchomieniem instalacji tj. najpóźniej do końca 2019 r.

Długofalowa współpraca – większe korzyści

Powstający w Siemiatyczach Klaster ma szansę zrewolucjonizować gospodarkę cieplną i energetyczną miasta. Przede wszystkim łączy on odbiorców i wytwórców energii, których wspólnym celem jest lokalna produkcja, dystrybucja i odbiór bezpiecznego, ekologicznego i taniego prądu oraz ciepła. Zbudowana i zarządzana przez Grupę ENERIS instalacja ma być jednostką kogeneracyjną, wytwarzającą zarówno prąd, jak i ciepło. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Siemiatyczach, podobnie jak do tej pory, odpowiadać będzie za dystrybucję ciepła do siemiatyckich domów. Z kolei wytwarzany w nowej instalacji prąd ma szansę popłynąć do partnerów klastra (Miasta Siemiatycze, Gmina Dziadkowice, Gmina Mielnik, Powiat Siemiatyckiego, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach) oraz innych, przyszłych odbiorców.

A to już wiesz?  Dziura ozonowa jest coraz mniejsza. To efekt wysiłków całego świata

„Jestem przekonany, że to pionierskie rozwiązanie poprawi jakość życia mieszkańców. To kolejne działanie mające na celu ochronę i zachowanie naturalnych walorów środowiska oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Siemiatycz. W sferze zaś bezpośredniego oddziaływania na funkcjonowanie Miasta działalność klastra energetycznego pozwoli nam  uzyskać szereg korzyści takich jak radykalne obniżenie wydatków na zakup energii; możliwość zaoferowania tańszej energii mieszkańcom i przedsiębiorcom, którzy zainwestują w proekologiczne instalacje grzewcze oraz technologie oszczędzania energii; znaczące obniżenie zanieczyszczenia powietrza z tzw. niskiej emisji, przez wybór i zastosowanie rozwiązań energetycznych opartych na tańszej energii elektrycznej’’ – podkreśla Burmistrz Miasta Siemiatycze Piotr Siniakowicz.

 „W przypadku inwestycji ciepłowniczych i energetycznych, nowoczesna technologia, doświadczenie i kapitał to dopiero połowa sukcesu. Dla osiągniecia efektu synergii i efektywności kosztowej potrzebna jest współpraca partnerów po stronie wytwórcy, odbiorcy, samorządu i jednostek naukowych. Cieszymy się, że Grupa ENERIS jako partner technologiczny Siemiatyckiego Klastra Energii ma możliwość dołożenia swojej cegiełki do utrzymania naturalnie czystego i ekologicznego wizerunku siemiatyckiej części Podlasia” – powiedział Grzegorz Maj, Członek Zarządu ENERIS Siemiatycze Sp. z o. o.

Klaster Energii to lokalna produkcja, dystrybucja i konsumpcja energii

Klaster energii to postawienie na lokalną współpracę różnych podmiotów – wytwórców, dystrybutorów i odbiorców, która daje samorządom kontrolę nad wytwarzaniem energii, oszczędności finansowe oraz rozwój energetyki opartej na Odnawialnych Źródłach Energii przy zapewnieniu bezpiecznego źródła działającego w podstawie. To także niższe ceny dla odbiorców końcowych, a w rezultacie impuls dla rozwoju przemysłu w oparciu o niższe ceny energii cieplnej i elektrycznej. Siemiatycki Klaster Energii umożliwi wprowadzenie inteligentnego opomiarowania, czyli stałą kontrolę istotnych parametrów sieci elektroenergetycznej. Zapewni ona pełną skalowalność zastosowanych rozwiązań oraz śledzenie informacji o pojawiających się błędach czy awariach i umożliwi podjęcie natychmiastowej reakcji na zaistniałą sytuację.

Członkowie Klastra, skupieni w Radzie Klastra, będą mieli za zadanie m.in. planowanie działań i harmonogramu ich realizacji, nadzór nad realizacją postanowień porozumienia, inicjowanie współpracy z innymi podmiotami. Natomiast biuro Klastra, prowadzone przez Lidera Klastra, czyli Urząd Miasta Siemiatycze, ma za zadanie operacyjnie zarządzać całą organizacją. Za kwestie techniczne klastra odpowiada ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o., spółka pełniąca rolę Koordynatora Klastra

A to już wiesz?  Alumast rozkręca sprzedaż

Szacuje się, że już w marcu przyszłego roku na plac budowy nowej instalacji wjadą pierwsze maszyny a ciepło popłynie do siemiatyckich domów już pod koniec 2019 roku.

Obecnie w Polsce zawiązanych jest kilkadziesiąt klastrów energii, przy czym Siemiatycki Klaster Energii spełnia wszystkie wymagane kryteria w zakresie innowacyjności.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
ENERIS: ekologiczne prąd i ciepło popłyną w Siemiatyczach BIZNES, Energetyka - Bezpieczeństwo energetyczne, prąd i ciepło wytwarzane lokalnie z OZE oraz czyste powietrze to cele tworzonego w Siemiatyczach Klastra Energii. Liderem Klastra jest Gmina Miasto Siemiatycze, a jego koordynatorem spółka wchodząca w skład Grupy ENERIS.
Hashtagi: #BIZNES #Energetyka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy