BIZNES Energetyka

Energa Operator z systemem TETRA od Motoroli Solutions

Energa Operator z systemem TETRA od Motoroli Solutions
Kluczowy personel Energa Operator, zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wykorzystuje w codziennej pracy cyfrową sieć radiową

Data publikacji: 2020-12-15
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Energa Operator z systemem TETRA od Motoroli Solutions
Kategoria: BIZNES, Energetyka

Kluczowy personel Energa Operator, zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wykorzystuje w codziennej pracy cyfrową sieć radiową TETRA.

Energa Operator z systemem TETRA od Motoroli Solutions BIZNES, Energetyka - Kluczowy personel Energa Operator, zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wykorzystuje w codziennej pracy cyfrową sieć radiową TETRA.

Kluczowy personel Energa Operator, zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wykorzystuje w codziennej pracy cyfrową sieć radiową TETRA.

System łączności TETRA dla potrzeb Energa Operator, które bazuje na rozwiązaniu firmy Motorola Solutions, został pomyślnie wdrożony i obsługuje swoim zasięgiem ponad 25 proc. obszaru Polski.

System łączności TETRA Energa Operator obejmuje swoim zasięgiem Ławicę Słupską – obszar budowy Morskich Farm Wiatrowych – gdzie będzie silnym wsparciem procesu realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energetyki wiatrowej na morzu, a także procesu utrzymania Morskich Farm Wiatrowych w polskiej części Bałtyku.

Znaczenie sieci radiowej w sytuacjach kryzysowych

Energia elektryczna odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu współczesnego świata. Ciągłość jej dostaw musi być zapewniona niezależnie od panujących warunków. Przerwy w świadczeniu usługi dystrybucji energii elektrycznej dla gospodarstw domowych czy też kluczowych instytucji zaburzają życie codzienne. Oznaczają również poważne zakłócenia w funkcjonowaniu systemów teleinformatycznych.  

Skuteczne przywrócenie zasilania w energię elektryczną wymaga ścisłej koordynacji prac wielu ludzi. W sytuacjach wywołanych przez ekstremalne zjawiska trudno o lepszego sprzymierzeńca niż działający system komunikacji głosowej i sterowania siecią.  

Energetycy, aby skutecznie usuwać awarie, potrzebują zarówno niezawodnej łączności z brygadami i pogotowiem energetycznym, jak i zdalnego sterowania elementami sieci elektroenergetycznej. Łączność taka musi być dostępna niezależnie od warunków panujących w jej otoczeniu i nabiera szczególnego znaczenia wówczas, gdy inne kanały komunikacji zawodzą.

Cyfrowa sieć radiowa TETRA ma kluczowe znaczenie dla komunikacji głosowej Energa Operator, umożliwia spójną i płynną koordynację pracy na niespotykaną dotąd skalę. Oprócz zapewnienia niezawodnej i bezpiecznej komunikacji między osobami i grupami, TETRA zapewnia również możliwość lokalizowania, przesyłania krótkich wiadomości tekstowych, nagrywania rozmów, a także wysyłania komunikatów statusowych i alarmów. Dzięki systemowi Energa Operator może szybciej reagować na sytuacje kryzysowe i awarie zasilania oraz przywracać ciągłość działania, poprawiając stabilność dostaw energii elektrycznej. System wykorzystywany jest również do sterowania w czasie rzeczywistym urządzeniami wykonawczymi zainstalowanymi na sieci elektroenergetycznej.  

A to już wiesz?  Oświetlenie sklepowe 2018 - technologie, podsumowania, prognozy

Energa Operator jest pierwszym w Polsce operatorem sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej, który posiada wdrożony nowoczesny, cyfrowy, niezależny i niezawodny system komunikacji krytycznej, obejmujący swoim zasięgiem cały obszar działania. Elementem wyróżniającym systemy łączności TETRA w energetyce, jest wymóg zapewnienia zasilania awaryjnego przez 36 godzin na wypadek awarii sieci elektroenergetycznej. Sieć radiowa ułatwia również lokalizowanie uszkodzeń sieci energetycznej w terenie, co wpływa na szybsze usuwanie awarii i ma bezpośredni wpływ na skrócenie czasu przerw w dostawach energii elektrycznej. Bardzo ważną funkcją systemu TETRA, obok zapewnienia niezawodnej komunikacji głosowej, jest wykorzystanie do sterowania rozłącznikami i rozdzielnicami sieci średnich napięć. TETRA Stanowi podstawowy kanał komunikacji dla wielu tysięcy urządzeń sterowanych radiowo, wspierając  bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla ponad 3 milionów odbiorców będących klientami Energi Operatora.

Wdrożenie sieci TETRA zbiegło się w czasie z ustanowieniem kodeksu sieci NC ER, który określa zestaw środków niezbędnych dla każdego OSD do obrony i odbudowy systemu elektroenergetycznego w przypadku blackoutu, w którym niezawodna sieć radiokomunikacyjna wymieniona jest jako jedno z niezbędnych narzędzi, które muszą wdrożyć operatorzy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Dla Energi Operatora wymóg ten jest już spełniony.

Pomyślna 5-letnia współpraca

Energa Operator rozpoczął wdrażanie technologii TETRA Motorola Solutions od 2015 roku. W połowie 2019 roku ukończono kluczowy etap projektu, który zapewnił pokrycie zasięgiem całego obszaru działania Spółki Energa Operator. Sieć radiokomunikacyjna Energi Operator jest sukcesywnie rozbudowywana w celu poprawienia dostępności i bezpieczeństwa komunikacji. Obecnie składa się z ponad 145 stacji bazowych, a do końca roku 2021 planowana rozbudowa obejmuje kolejne 20 stacji.

Wdrożenie systemu klasy TETRA jest obecnie największym już zakończonym projektem telekomunikacyjnym w tym standardzie wykorzystywanym w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej w Polsce i w Europie. System łączności TETRA Energa Operator został wyróżniony nagrodą stowarzyszenia International Critical Communications (ICC) Award za „Najlepsze wdrożenie systemu komunikacji krytycznej w sektorze użyteczności publicznej” jako najbardziej innowacyjny projekt w swojej kategorii. Laureaci zostali wyłonieni podczas tegorocznej edycji największej na świecie wystawy i konferencji komunikacji krytycznej – Critical Communications Week – która odbyła się w formule online w dniach 2-6 listopada 2020.

A to już wiesz?  INTER RAO Lietuva wypłaci 0,70 euro dywidendy na akcję

Dzięki niezależnemu systemowi łączności opartej o standard TETRA spółka Energa-Operator przygotowana jest do  sprawnego działania nawet w skrajnie kryzysowej sytuacji. Dodatkowo system TETRA w obszarze łączności spełnia  wymogi zawarte w przygotowanych przez Komisję Europejską Kodeksach Sieciowych (NC ER) – mówi Krzysztof Bortkiewicz Wiceprezes Energi Operatora – Obecnie zasięg systemu pokrywa cały obszar naszego działania i wykorzystywany jest w codziennej pracy energetyków. Przy wsparciu, jakie zapewnia TETRA, jesteśmy w stanie szybko przywrócić działanie systemu energetycznego oraz wznowić zasilanie odbiorców nawet w przypadku wystąpienia blackoutu na znacznym obszarze.

Udane partnerstwo z Energą Operator opiera się na naszym głębokim doświadczeniu w dostarczaniu, wdrażaniu i modernizacji krytycznych systemów TETRA. Ufają oni naszej sieci, pomagającej w dostarczaniu usług milionom obywateli w Polsce – wyjaśnia Michael Kaae, Prezes ds. Sprzedaży na Europę w Motorola Solutions. Nigdy nie było ważniejszego czasu niż podczas obecnej pandemii, dla niezawodnej i sprawdzonej infrastruktury sieciowej wspierającej działających na pierwszej linii.

Potencjał TETRY w rozwoju morskich farm wiatrowych na Bałtyku

W obrębie polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej na Bałtyku, system łączności TETRA Energi Operatora obejmuje swoim zasięgiem Ławicę Słupską – obszar budowy morskich farm wiatrowych – gdzie może stanowić silne wsparcie procesu realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energetyki wiatrowej na morzu, a także utrzymania morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku. Działanie systemu zostało zweryfikowane przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa (SAR) w dualnym zastosowaniu lądowo-morskim. Możliwość zastosowania systemu TETRA w domenie morskiej przetestowano również z operatorem polskiej platformy wiertniczej na Bałtyku.  

O Motorola Solutions

Motorola Solutions jest światowym liderem w dziedzinie łączności używanej w sytuacjach kryzysowych i procesach analitycznych. Nasze platformy technologiczne używane są w łączności kryzysowej, systemach centrów dowodzenia oraz analizach wideo i bezpieczeństwa. Wspomagane są one przez usługi zarządzania i pomocy technicznej. Zwiększają bezpieczeństwo pomagając społecznościom i firmom w rozwoju. W Motorola Solutions rozpoczynamy nową erę bezpieczeństwa publicznego. Dowiedz się więcej na www.motorolasolutions.com.

A to już wiesz?  Kamieniołom z ekokorzyściami dla społeczności

O Enerdze Operator

Energa Operator jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości ponad 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni Polski.Dowiedz się więcej na https://energa-operator.pl/

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Energa Operator z systemem TETRA od Motoroli Solutions BIZNES, Energetyka - Kluczowy personel Energa Operator, zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, wykorzystuje w codziennej pracy cyfrową sieć radiową TETRA.
Hashtagi: #BIZNES #Energetyka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy