BIZNES Energetyka

Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej

Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej
Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok

Data publikacji: 2020-11-12
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej
Kategoria: BIZNES, Energetyka

Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej

Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej BIZNES, Energetyka - Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej

W III kwartale 2020 r. Eesti Energia zwiększyła produkcję energii elektrycznej, w tym energii ze źródeł odnawialnych. Grupa zanotowała także wzrost pod względem sprzedaży paliw płynnych oraz osiągnęła lepsze wyniki finansowe w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Jednocześnie spadek przychodów i dodatkowe koszty związane z kryzysem spowodowanym przez koronawirusa, doprowadziły do powstania strat w ujęciu kwartalnym.

Przy obrotach w wysokości 191,1 mln euro, Eesti Energia wypracowała 44,4 mln euro zysku EBITDA i 8 mln euro straty netto. Obroty spadły o 10 mln euro (-5%), zysk EBITDA wzrósł o 2,3 mln euro (+5%), a strata netto spadła o 1,5 mln euro (+16%) w ciągu roku.

Andri Avila, Dyrektor Finansowy Grupy i Członek Zarządu, podkreślił, że trzeci kwartał każdego roku jest najtrudniejszym okresem w branży energetycznej, a z pewnością takim się okazał w obecnych okolicznościach. – Zużycie energii jest obecnie niższe z powodu pandemii koronawirusa, podczas gdy podaż pozostaje wysoka ze względu na ilość energii produkowanej przez elektrownie wodne w krajach skandynawskich. Spowodowało to dochodzący nawet do 30% spadek cen energii elektrycznej na rynkach, na których operuje Grupa Eesti Energia. W przypadku średniej ceny rynkowej paliw płynnych obniżka była jeszcze większa – skomentował Avila.

Pandemia miała również bezpośredni wpływ na wolumen energii elektrycznej w sieci i sprzedaż detaliczną. Pod koniec sierpnia Eesti Energia musiała także zamknąć swoją kopalnię w Estonii na około dziesięć dni, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Wprowadzenie środków ostrożności i bezpieczeństwa również wiązało się z dodatkowymi z kosztami. W efekcie zysk EBITDA zmniejszył się o około 6 mln euro.

A to już wiesz?  Łatwe prasowanie – jak wybrać żelazko

– Ze względu na droższe uprawnienia do emisji CO2 zakupione w III kwartale konieczne było także przeszacowanie przeznaczonej na ten cel rocznej rezerwy, co wiązało się z dodatkowym kosztem w wysokości 5 mln euro w trzecim kwartale i wpłynęło negatywnie na wyniki finansowe w analizowanym okresie – dodał Andri Avila.

Wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych i spadek emisji CO2

Eesti Energia wyprodukowała 1076 GWh energii elektrycznej w ciągu kwartału (więcej niż w dwóch poprzednich kwartałach) przy wzroście w ujęciu rocznym o 15%. Jednocześnie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wzrosła o 38% rok do roku do 315 GWh. Duży udział we wzroście miała wyższa produkcja energii odnawialnej w elektrociepłowniach w Narvie.

Średni kwartalny udział energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych i alternatywnych w całkowitej produkcji wyniósł 45%. Ograniczenie bezpośredniego spalania łupków bitumicznych i stały wzrost udziału energii odnawialnej zmniejszyły w tym roku emisję dwutlenku węgla przez Eesti Energia o 45% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku i o 70% w porównaniu z 2018 rokiem.

Zmiany w strukturze Grupy Eesti Energia

W III kwartale w Grupie Eesti Energia zapadła także decyzja o kontynuacji restrukturyzacji wytwarzania wielkoskalowego energii w celu poprawy konkurencyjności. W wyniku podjętych  działań, w 2021 roku kopalnie i elektrownie, działające dotychczas jako odrębne podmioty, połączą się w jedną spółkę – Enefit Power.

Kolejna ważna zmiana dotyczyła spółki Elektrilevi, operatora sieci przesyłowej Grupy, która od przyszłego roku będzie oferować wyłącznie regulowane przez państwo usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. W wyniku tej decyzji, w przyszłym roku swoją działalność rozpocznie Enefit Connect, spółka świadcząca usługi sieciowe, która będzie zarządzać sieciami elektroenergetycznymi i znaczną częścią estońskiej sieci oświetlenia ulicznego. Dodatkowo Enefit Connect ma także budować sieć internetową, rozwijać sieć ładowania samochodów elektrycznych oraz oferować nowe rozwiązania energetyczne oparte na najnowszych technologiach.

A to już wiesz?  Eesti Energia - ponad połowa energii w I kw. 2020 r. ze źródeł odnawialnych

Eesti Energia jest obecna poza granicami Estonii za pośrednictwem spółki zależnej Enefit, działającej na polskim rynku od 2017 roku. Oferta Enefit w Polsce jest skierowana do klientów biznesowych i obejmuje zakup energii, a także rozwiązania oraz usługi energetyczne. Spółka operuje także na Łotwie, Litwie i w Finlandii.

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej BIZNES, Energetyka - Eesti Energia zakończyła III kwartał z lepszym wynikiem niż rok wcześniej
Hashtagi: #BIZNES #Energetyka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy