BIZNES Energetyka

Barter SA w zarządzie Polskiej Platformy LNG

Barter SA w zarządzie Polskiej Platformy LNG
Działania na rzecz rozwoju branży LNG oraz promocja tego ekologicznego paliwa w transporcie i przemyśle, to główne cele nowego związku pracodawców – Polskiej Platformy LNG. Białostocki Barter jest jednym z członków-założycieli

Data publikacji: 2017-06-15
Oryginalny tytuł wiadomości prasowej: Barter SA w zarządzie Polskiej Platformy LNG
Kategoria: BIZNES, Energetyka

Działania na rzecz rozwoju branży LNG oraz promocja tego ekologicznego paliwa w transporcie i przemyśle, to główne cele nowego związku pracodawców – Polskiej Platformy LNG. Białostocki Barter jest jednym z członków-założycieli związku.

Barter SA w zarządzie Polskiej Platformy LNG BIZNES, Energetyka - Działania na rzecz rozwoju branży LNG oraz promocja tego ekologicznego paliwa w transporcie i przemyśle, to główne cele nowego związku pracodawców – Polskiej Platformy LNG. Białostocki Barter jest jednym z członków-założycieli związku.

Działania na rzecz rozwoju branży LNG oraz promocja tego ekologicznego paliwa w transporcie i przemyśle, to główne cele nowego związku pracodawców – Polskiej Platformy LNG. Białostocki Barter jest jednym z członków-założycieli związku.

Na początku czerwca w Gdańsku odbyło się zebranie założycielskie Polskiej Platformy LNG. Inicjatywę Fundacji Motus z Gdyni wsparło 11podmiotów- firm, instytucji  i uczelni, związanych z branżą skroplonego gazu ziemnego LNG, które stały się członkami – założycielami nowego związku pracodawców.

– Jako Fundacja współpracujemy z Organizacją Portów Bałtyckich i mamy doświadczenie przy tworzeniu tego typu platform w innych krajach bałtyckich i  w realizacji projektów związanych z rozwojem infrastruktury tankowania LNG małej skali w wielu portach – opowiada Emil Arolski  dyrektor zarządzający Fundacji Motus i prezes Polskiej Platformy LNG. – To właśnie podczas tej współpracy pojawiła się potrzeba stworzenia także w Polsce platformy wspierającej i promującej branżę LNG – nie tylko w transporcie morskim, ale też w drogowym, czy w przemyśle. Zainteresowanie projektem ze strony polskich firm było bardzo duże, a partnerzy zdecydowali, by zarejestrować platformę jako związek pracodawców w Polsce.        

Platforma działa na zasadzie branżowego klastra, w którym poszczególne podmioty wzajemnie wykorzystują swoje doświadczenia, wspierają się i wspólnie działają na rzecz określonych celów. A do tych należą m.in. reprezentowanie interesów branżowych pracodawców i  podejmowanie działań na rzecz rozwoju branży LNG. Ma to służyć rozwojowi współpracy przy tworzeniu projektów, wykorzystujących potencjał LNG, jako alternatywnego paliwa dla transportu drogowego, morskiego i dla przemysłu. Dzięki platformie możliwe będzie także efektywne wykorzystanie potencjału uczestników platformy oraz integracja przedsiębiorców ze środowiskiem naukowo – badawczym, a także tworzenie partnerstw i przepływ informacji między biznesem, nauką, samorządem i polityką.

A to już wiesz?  Tesco Polska w swojej akcji uczy niemarnowania żywości!

Ważnym zadaniem związku jest oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa dotyczącego branży LNG.

– Istnieje wiele regulacji prawnych, niedostosowanych do potrzeb tej branży – mówi Bogdan Rogaski, prezes Barter SA i członek zarządu Platformy. – Polska Platforma LNG ma być instytucją broniącą interesów branży i stwarzającą warunki do jej szybkiego rozwoju – potrzebne są bowiem właściwe regulacje i normy prawne zarówno w zakresie transportu, gazyfikacji przemysłu, miast czy bunkrowania statków. By branża mogła się dynamicznie rozwijać, niezbędne jest wsparcie państwa w postaci ulg i ułatwień dla sektora LNG. Ponieważ Unia zmierza w kierunku rozwoju czystej energii, to należy objąć ten sektor szerszym wsparciem ze środków unijnych.

W spotkaniu założycielskim uczestniczyli: Fundacja Motus, Barter, DNV GL Poland, Tines Gas, SGS Polska, Remontowa LNG Systems, Emerson Process Management, Port Gdynia, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Morska  w Szczecinie oraz Pawłowski Skromak Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych. Wśród członków wspierających Platformę są CryoGas, IM Solutions, Polski Rejestr Statków, Port Gdańsk, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego i Tractebel Engie.

Polska Platforma LNG wejdzie w skład struktur Bałtyckiego Klastra LNG. 

 

 

 

 

 

źródło: Biuro Prasowe
Załączniki:
Barter SA w zarządzie Polskiej Platformy LNG BIZNES, Energetyka - Działania na rzecz rozwoju branży LNG oraz promocja tego ekologicznego paliwa w transporcie i przemyśle, to główne cele nowego związku pracodawców – Polskiej Platformy LNG. Białostocki Barter jest jednym z członków-założycieli związku.
Hashtagi: #BIZNES #Energetyka

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy