Wigilia Paschalna Archiwum

  • <p>Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa</p>
<p>O dowodach dotyczących prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa trudno jest mówić w sensie ścisłym. Tym bowiem, co stanowi treść przekazu Kościoła o Zmartwychwstaniu, są świadkowie, którzy osobiście widzieli zmartwychwstałego Pana. Tym zaś, co sprawiło, że ich …</p>

    Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa

    Czy istnieją dowody na zmartwychwstanie Chrystusa

    O dowodach dotyczących prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa trudno jest mówić w sensie ścisłym. Tym bowiem, co stanowi treść przekazu Kościoła o Zmartwychwstaniu, są świadkowie, którzy osobiście widzieli zmartwychwstałego Pana. Tym zaś, co sprawiło, że ich …

    Czytaj dalej..,